Aparati za vodu

Aparati
su namijenjeni  za hlađenje i grijanje vode. Isto tako može ih se koristiti za točenje vode sobne temperature. Prilagođeni su da vodu hlade do 5°C i griju do 95°C. Osim što imate uvijek pristupačnu kvalitetnu rashlađenu vodu za utažiti žeđ, možete si istovremeno ugrijati vodu za pripremu čaja ili kave.

Najam
Korištenje aparat je besplatno i podrazumijeva potpisivanje ugovora o suradnji na neodređeno vrijeme.

Sanitacija
Kako bi uvijek održali stalnu kakvoću te jedinstven, dinamičan i lagan okus vode Sveti Rok nužno je minimalno svaka 3 mjeseca izvršiti ciklus sanitacije i dezinskcije aparata. Na taj način osiguravamo dugovječnost i ispravan rad aparata. Sanitacija podrazumijeva fizičku zamjenu aparata te čišćenje, sanitiranje i servisiranje u za to predviđenim prostorijama.
Cijena iste je definirana ugovorom.