MITACA i-5  • 3 litre spremnik vode
  • spremnik za 30 iskorištenih kapsula
  • grijana ploča za šalice
  • dvije razine postavljanja visine rešetke za šalicu
  • potpuno automatiziran, mogućnost programiranja aparata na duljinu kave i temperaturu vode
  • Besplatno korištenje aparata uz uvjet potrošnje 200 kapsula kave mjesečno
« natrag